Kulturkampf

Kulturkampf (Türkçe: Kültür savaşı), Alman İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın son çeyreğinde Katolikliğin toplumsal hayattaki etkisini kırmaya yönelik bir dizi devlet müdahalesi ve bunlara tepkilerden oluşan sürece verilen ad.

Berlin ve Roma Arasında, Kladderadatsch, 1875