Tuleytula, genellikle Orta Dünya hakkında maddeler yazmaktadır.