Başlık yazısı değiştir

PEDRO DELORO : eski tarihlerde Karayip adaları ve civari denizlerde o limandan bu limana gezinip durduğu varsayılan hayali bir serüvencinin adıdır. bkz: Tortuga: The Pirates Of New World.