Selamlar, TİB Başkanı olarak "bilimsel veriler"le hareket edilmeli diye düşünüyorum. Bugün Türk İzciliğinin 1 kamu ve 5 tüzel kuruluş tarafından temsil edildiğini ve diğer pek çok izcilik derneği olduğu unutulmamalı. Örneğin daha önce TİB ile ilgili girdiğim bilgiler, AİF Genel Sekreteri Hüseyin Çoban (Bgmatlantis) tarafından değiştirildiğini hatta TİB başkanı olarak benim adımın silindiğini değişiklik geçmişinden görüyorum. Ve bu değişiklik ne yazık ki onaylanmış. Bu gibi yanlı/tarafgir değişikliklerde; "işin aslı astarı var mı, yok mu?", "değişiklikleri kim hangi amaçla yapmış?" araştırılmalı, gözü kapalı onay verilmemelidir. Kimi vikipedistler ise kendi üye oldukları kuruluşun ezberlerindeki izciliği, Türkiye İzciliğindeki tek doğru sanıyorlar. Oysa TİF haricindeki kuruluşlarda 3 değil, 5 basamak üzerinden izcilik yapılmaktadır ve Dünyanın pek çok kuruluşunda da böyledir. "Türe-Töre" kelime seçiminde de artık genel kullanım olarak Töre kabul edilmektedir. Ancak TİF bir devlet kuruluşu olduğundan oradaki tüzük ve yönetmeliklerin kolaylıkla güncellenmesi mümkün değildir ve orada Türe olarak geçmektedir. Bu nedenle güncellemelerde esas alınması gerekenin sivil ve tüzel federasyonların uygulamaları olmalıdır diye düşünüyorum. Zira diğer türlü çağdaş ve güncel bilgilere ulaşılamaz oluyor.