Tarafsız değilim; gerçek tam olarak ifade edildiğinde, bunun, o gerçekten faydalananların tarafını tutmak anlamına geleceğini düşünüyorum. Gerçekleri bilmekten faydalanacak tek sosyal kesim de emekçilerdir.