Bu Kullanıcı-nın ;

 • Atası Hz.İbrahim'dir.
 • Sonraki atası Hz.İsmail'dir.
 • Sonraki atası Adnan'dır.
 • Sonraki atası Mâlik'tir.
 • Sonraki atası Kureyş'tir.
 • Kureyş aşiretine mensuptur.
 • Benî Mahzûm koluna mensuptur. (Kureyş - Galip - Luey - Ka'b - Mürre - Yakaza - Mahzûm)
 • Allah'ın Kılıcı diye adlandırılan İslam komutanı Halid bin Velid'in torunudur.
 • Buna müteakip yine de, din/ırk/ideoloji ya da herhangi bir şey adına insanların öldürülmesini ve topraklarının işgal edilmesini savunmaz.
 • Kürtlerin zengin tarihine ilgi duymaktadır ve bazı kimselerce bu zenginliğin gözardı edilmesi için engeller çıkarılsa da, bu konuda kaynakçalı bilgiler eklemeye çalışmaktadır.
 • Irkçılığa karşıdır ve bu minvalde zaman zaman tartışmalarla/saldırılarla meşgul olmaktadır.
 • İlgi alanlarına giren diğer konular hakkında da gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.
 • Kürtçe, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir.