Hayattaki Osmanlı Şehzadeleri, Doğum Tarihleri ve Soyundan Geldiği Padişah

 1. Şehzade Dündar Osmanoğlu Efendi (1930) (II. Abdülhamit)
 2. Şehzade Harun Osmanoğlu Efendi (1932) (II. Abdülhamit)
 3. Şehzade Cengiz Nazım Efendi (1939) (V. Mehmed)
 4. Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu Efendi (1940) (V. Murat)
 5. Şehzade Ömer Abdülmecid Osmanoğlu Efendi (1941) (V. Mehmet)
 6. Şehzade Mehmed Selim Orhan Efendi (1943) (II. Abdülhamit)
 7. Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi (1947) (V. Mehmet)
 8. Şehzade Roland Selim Kadir Efendi (1949) (II. Abdülhamit)
 9. Şehzade Selim Cem Efendi (1955) (I. Abdülmecid)
 10. Şehzade Orhan İbrahim Süleyman Saadeddin Efendi (1959) (Abdülaziz)
 11. Şehzade Orhan Osmanoğlu Efendi (1963) (II. Abdülhamit)
 12. Şehzade Eric Mehmed Ziyaeddin Nazım Efendi (1966) (V. Mehmet)
 13. Şehzade Orhan Murad Osmanoğlu Efendi (1972) (V. Murat)
 14. Şehzade Mahmud Francis Osmanoğlu Efendi (1975) (V. Mehmet)
 15. Şehzade René Osman Abdul Kadir Efendi (1975) (II. Abdülhamit)
 16. Şehzade Daniel Adrian Hamid Kadir Efendi (1977) (II. Abdülhamit)
 17. Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi (1979) (II. Abdülhamit)
 18. Şehzade Selim Süleyman Osmanoğlu Efendi (1979) (V. Murat)
 19. Şehzade Nazım Osmanoğlu Efendi (1985) (V. Mehmet)
 20. Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu Efendi (1989) (II. Abdülhamit)
 21. Şehzade Turan Cem Osmanoğlu Efendi (2004) (V. Murat)
 22. Şehzade Tamer Nihad Osmanoğlu Efendi (2006) (V. Murat)
 23. Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu Efendi (2007) (II. Abdülhamit)
 24. Şehzade Batu Bayezid Osmanoğlu Efendi (2008) (V. Murat)
 25. Şehzade Ziya Reşad Osmanoğlu Efendi (2012) (V. Mehmet)

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2012/09/23/abdulhamidin-torunu-evlendi