Adıma DairDüzenle

Bulca Han: Türklerin Atası.

Türklerin ve Moğolların ilk atası olan kağandır. Tüm Türkler ondan türemiştir. Tüm Türk boyları onun çocuklarının soyundan gelmektedir. Nuh Peygamberin oğlu olarak kabul edilir. Hastalandığında kurt sütü içerek iyileşmiştir. İki oğlu vardır; Mugal Han ve Tatar Han. Mugal Moğolların, Tatar ise Türklerin atasıdır. Daha sonra Moğollar sekiz soydan, Türkler ise dokuz soydan çoğalırlar.[kaynak belirtilmeli]