Bilgiden uzak hevesin, bilgelikten uzak bilginin, yararlı girişimlerden uzak bilgeliğin tuzağına düşmemek için "öğrenmeyi öğrenmek" zorundayız.

Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım.