tr Bu kullanıcının anadili Türkçedir.
az-2 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini orta səviyyədə başa düşür.


Bu kullanıcı Müslüman'dır.