Kuesta

Kuesta (İspanyolca ‘’dağ yamacı‘’), tabaka basamağı. Bu tür basamaklar, sert ve yumuşak tabakaların bir yana doğru biraz meyilli olduğu yerlerde meydana gelir. Doğuşlarında suyun süpürmesinin ve akarsuların aşındırmasının esaslı rolü vardır.

Üç kuestanın şematik enine kesiti, sola bakan dip eğimleri daha yumuşak renklerde ve üzerlerinde daha koyu renklerde daha sert kaya katmanları

Kuesta bölümleriDüzenle

Kuesta alnıDüzenle

Alın kısmı korniş ve şev bölümlerini kapsar. Korniş, sert katmanın bulunduğu yere rastlayan dikliktir. Şev ise sert katmanın altında yer alan katmanın yarattığı, kornişe oranla eğimi daha az olan bölümdür.

Kuesta sırtıDüzenle

Kuesta cephesinin gerisinde yer alan ve katmanların eğimi yönünde eğimli olan, resekant ırmaklarla yarılmış ve parçalanmış topoğrafya yüzeyidir.

Subsekant depresyonDüzenle

Kuesta cephesinin önünde yer alan ve yumuşak katmanlarda gelişmiş bulunan bakışımsız çöküntü alanıdır. Kuesta cephesine rastlayan kenarı karşı kenardan daha diktir. Boyuna olarak Subsekant ırmağın yatağı burasıdır.

 
San Juan, Arjantin'de kuesta

Kuesta türleriDüzenle

Kuestalar sert ve yumuşak katmanların kalınlıklarına ve eğim derecelerine göre çeşitli görünümde olurlar. Katmanların eğimi arttıkça, kuestalar birbirine yaklaşır ve sıkışırlar. Sert katman kalın, yumuşak katman ince olursa kütlesel kuestalar ortaya çıkar. Sert katmanların arasında yer alan yumuşak katmanların daha kalın olduğu durumlarda ise Subsekant depresyon çok belirgindir. İki sert katman ve iki yumuşak katman birbirini izlerse bu durumda çift kuesta ortaya çıkar. Yamaç eğimi 30° aşarca oluşan şekle hogbek adı verilir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ ERİNÇ, Prof. Dr. Sırrı (1996). Jeomorfoloji I (4. bas.). İstanbul: ÖZEĞİTİM. s. 595. ISBN 975-8004-21-2. 
  • Güney, E., 'Yerbilim 2 Jeomorfoloji', 2011 Sf. 60-61
  • Izbırak , R., 'Sistematik Jeomorfoloji' , 1977 Sf. 178

Dış bağlantılarDüzenle