Ana menüyü aç

Kuba Hanlığı

1806 yılında (1805-1806 yıllarında yapılan göçten sonra) Kuba Hanlığı'nın sınırları, komşuları ve diğer Güney Kafkasya Hanlıkları. Kuba Hanlığı kırmızı sınırlar içerisindedir.

Kuba Hanlığı (1726-1806), 1726 yılında Hüseyin Ali Han tarafından kurulmuştur. Oğlu Feth Ali Han (1758-1789) Azerbaycan'ın hanlık sistemini yok ederek birleştirmek gibi büyük emeller peşinde koşmuştur. Rus İmparatorluğu'nun Kafkasya'ya girmesinden sonra bu hanlık da 1806 yılında istiklâlini kaybetmiştir.

Kuruluşu ve yıkılışıDüzenle

1650'de kurulan Kuba Hanlığı yüzölçümü bakımından geniş ancak Safevi Devleti'ne bağlı bir hanlıktı. Dağıstan'ın ve Derbent Hanlığı'nın ortaya çıkıp o bölgeye sahip olan Şirvan Hanlığı'nın güney doğuya kaymasının ardından Kuba Hanlığı'nın toprakları iyice daraldı.

Derbent'in 3 Temmuz 1806'da Rusya tarafından işgal edilmesiyle Hanlık da Rusya'ya tâbi oldu. 1820'de hanlığın tüm toprakları Rusya'ya ilhak edildi. İran bu fetihleri 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması ile kabul etti.

Kuba hanlarıDüzenle

  • Hüseyin Han (1689)
  • Ahmed Han (1689-1698)
  • Sultan Ahmed Han (1698-1718)
  • Hasan Ali Han (1718)
  • Hüseyin Ali Han (1718-1757)
  • Feth Ali Han (1757-1788)
  • Şeyh Ali Han (1790-1819)
  • Hasan Han (1796)

KaynakçaDüzenle

  • Abbasqulu ağa Bakıxanov (1991). "Gülüstani-İrəm", Bakü.
  • Şahin Fazil Fərzəlibəyli (2001). "Quba tarixi, Bakü

Dış bağlantılarDüzenle