Kreol ya da kreyol (İngilizce: Creole), yöreye ve kişiye göre gelişen ve birkaç dilin karışımından oluşan dil. Pidgin dillerinden türediği varsayılan kreol her ne kadar ana dille ortak seslere sahip bulunmakta ise de ses özellikleri ve dil bilgisi bakımından tümüyle özgün bir yapıya sahiptir.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir