Yöre

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Kişiler değiştir

Yerleşim yerleri değiştir

Ayrıca:

  • Yöre: Belli bir coğrafi bölgede yer alan, karakteristik özellikleriyle çevreden ayrılan bir yer, sınırlı bölüm, civar, mahal.