Konstantin Hanedanı

Konstantin Hanedanı 305 yılında Constantinys Chlorus'un başa gelişinden 363 yılında Julianus'un ölümüne kadarki dönemde Roma İmparatorluğu'nu yöneten akraba ailelere verilen gayri resmî addır. Hanedanın adı ailenin en meşhur üyesi olan 324den itibaren tek impartor olarak Roma İmparatorluğu'nu yöneten Büyük Konstantin'den gelir. Bu hanedana Yeni Flavius hanedanı da denilmektedir, çünkü hanedan üyesi her Roma İmparatoru (ayni Flavius hanedanı imparatorlari gibi) Flavius adını da taşımıştır.

Hanedan üyeleri bağlantılarına göre sıralamaDüzenle

İtaliklerle yazılanlar imparator Augustus veya imparatoriçe Augusta unvanı taşımışlardır.

Diğer tetrarklara ile bağlantılarDüzenle

  • Maximian: evlatlık edinme dolayısıyla Constantius Chlorus'un babası ve üvey kayın-babası. Constantinus'un kayın-babası. Licinius'in üvey kayın-babası.
  • Maxentius: Constantius Chlorus'un evlatlık edinme dolayısıyla kardeşi ve üvey kayın-babası. Constantinus'un kayın-babası.
  • Licinius: Constantius Chlorus'un damadı. Constantinus'un yarım kayın-biraderi.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Julianus, Epistula ad SPQ Atheniarum 270 D, [1]