Fausta Flavia Maxima (289-326), Roma İmparatoru Maximianus'un kızı ve Roma imparatoriçesi. Tetrarşi'nin kontrolünü elinde tutabilmek için gerekli olan müttefiklik ilişkisini güçlendirmek amacıyla Maximianus onu 307 yılında I. Konstantin ile evlendirdi. Konstantin ve Fausta 293 yılından beri nişanlıydı.

Fausta, tanrıça Salus olarak iki oğlu II. Constantinus ve II. Constantius'u tutuyor.

Fausta, babasının devrilmesinin bir parçası oldu. 310 yılında Maximian, Constantine'e karşı planlanan bir komplo sonucu öldü. Kızı Fausta'yı da bu plana dahil etmek istediyse de o, kocasına karşı düzenlenen bu komployu ortaya çıkarmaya karar verdi ve böylelikle plan ortaya çıktı. Komploda parmağı olduğu iddiaları üzerine aynı yılın temmuz ayında kendini asarak intihar etti.

İmparatoriçe Fausta, Constantine'den çok itibar gördü ve bunun bir göstergesi olarak daha önce "Nobilissima Femina" unvanı taşıyan imparatoriçeyi 323 yılında "Augusta" ilan etti. Her nedense, Fausta üç yıl sonra Konstantin tarafından ölüme mahkûm edildi. Gerçek neden belirsiz olmakla birlikte Fausta, Konstantin tarafından 326 yılında Minervina ile yapmış olduğu ilk evliliğinden olan büyük oğlu Crispus'un idamından hemen sonra ölüme mahkûm edilmiştir. Antik kaynaklara göre Fausta, Crispus'u kendisine tecavüz etmekle suçlamış ancak iddialarının yalan olduğu ortaya çıkınca idam edilmiştir. Günümüz yorumcuları genellikle tecavüz iddialarını reddetme taraftarıdırlar ve tam olarak ne olduğunun başka bir açıklaması olduğunu düşünürler. Sık sık aslında Fausta'nın Konstantin'in halefi olmak için kendi oğullarına tehlikeli bir rakip olabilecek Crispus'u ortadan kaldırmak istemiş olabileceği konusu tartışılır. İmparator karısı hakkında Damnatio Memoriae emri vermiştir. Oldukça anlamlı olarak oğulları bu emri geri almamışlardır.

Oğulları Roma İmparatoru olmuşlardır: II. Constantinus 337 - 340 arası, II. Constantius 337 - 361 arası ve Constans 337 - 350 arası saltanat sürmüştür. Aynı zamanda Constantina, Helena ve Fausta adında üç kızı vardır. Bunlardan Constantina, önce kuzeni Hannibalianus ve ardından da Constantius Gallus ile, Helena ise imparator Julian ile evlenmişlerdir.

Bibliyografya

değiştir
  • J.W. Drijvers, 'Flavia Maxima Fausta: Some Remarks', Historia 41 (1992) 500- 506, (İngilizce)
  • D. Woods, ‘On the Death of the Empress Fausta’ (İmparatoriçe Fausta'nın ölümü üzerine), Greece & Rome (Yunanistan & Roma) 45 (1998), 70-86, (İngilizce)
Kraliyet Unvanları
Önce gelen:
Galeria Valeria
Roma Kraliçesi
307–326
(Galeria Valeria, Valeria Maximilla ve Flavia Julia Constantia ile birlikte)
Sonra gelen:
Julius Constantius'un kızı