Konsol (mimarlık)

Duvardan taşarak üzerindeki çıkıntıyı altından desteklemek suretiyle taşıyan bir yapı elemanı

Konsol, mimarlık ve yapı mühendisliğinde duvardan taşarak üzerindeki çıkıntıyı altından desteklemek suretiyle taşıyan bir yapı elemanıdır. Konsollar bazen kemerler, yontular, sütunlar, pilasterler ve balkonlar ile bağlantı içerisinde olabileceği gibi, frizler ve kabartmalar ile süslenmiş de olabilirler.

Melek konsolu, Eski Bonn Mezarlığı, 19 yy.