Konfüzyon

patolojik derecede zihin bulanıklığı, sersemleme

Konfüzyon klinik bir belirti olup; patolojik derecede zihin bulanıklığı, sersemlemeyi tanımlar. Çoğunlukla yer ve zamanda oryantasyon bozuklukları görülür ve/veya sıklıkla hafıza kaybı vardır. Özellikle yaşlı hastalarda ameliyat sonrasında daha sık gözlenir.

Konfüzyon
Uzmanlık Psikiyatri Bunu Vikiveri'de düzenle

Dış bağlantılarDüzenle

Sınıflandırma