Kolofon (antik kent)

İyonya'da bulunan tarihî bir antik kent

Kolofon (Antik Yunanca: Κολοφών) 12 İyon şehrinden biridir. Şehrin kalıntıları İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Değirmendere köyünde bulunmaktadır. MÖ 1. binyılda kurulduğu sanılmaktadır.

Deniz kenarında kurulmayan tek İyon yerleşimidir. Kolophon [ Κολοφών ] antik kentinin darb etmiş olduğu antik sikkeler'den de anlaşıldığı üzere Kolophon [ Κολοφών ] antik kenti M.Ö. 4. yy.’da büyük ve görkemli bir kenttir. Kentin savunma sistemini oluşturan surlar, M.Ö. 4. yy’a tarihlendirilmekte ve doğal kaya oluşumlarından da faydalanarak kenti çevreleyen tepeler üzerinde aralıklarla takip edilebilmektedir. Antik kent üç tepe ile aralarındaki vadiler üzerindedir.

MÖ 7. yüzyılda Lidyalı Gyges tarafından fethedilene kadar süvarileri ve sakinlerinin lüks yaşam tarzıyla ünlüdür. Kolophon daha sonra düşüşe geçti ve Ephesos antik kenti tarafından hızla gölgede bırakılmıştır. 430'da Kolophon, Persler tarafından fethedilmiştir. Şehirde yaşayan birçok Kolophonlu, daha sonra Yeni Kolophon, Denizde Kolophon veya kısaca Kolophon olarak anılacak olan Notion'a [Ahmetbeyli] kaçmıştır.

Kolophon [Κολοφών] antik kentinde darb edilmişTetradrahmi kategorisinde olan antik sikke. Sikke ön yüzde Apollo,arka tip Apollo Clarius ayakta solda antik kentin ismi ΚΟΛΟΦΩΝΙΩΝ-KOLOPHONION lejantı.