Kolhis kültürü

Kolhis kültürü (Gürcüceკოლხური კულტურა; MÖ 3000 - MÖ 600) Cilalı Taş Devri - Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı döneminde Batı Kafkasya'da görülmüş, günümüzde büyük ölçüde batı Gürcistan olarak bilinen bölgede hakim olmuş bir kültürdür. Kuzey ve Orta Kafkasyada yerini Kuban kültürü almıştır.

Antik Kolhis Krallığı
Kolhis mihverleri. Karakteristik süsler.
Kolhis antik tacı

İsmini o dönemler Karadeniz sahilinde geniş bir alanı kaplamış antik Kolhis krallığından almıştır. Kültür, gelişmiş bronz üretimi ve sanatsal işçilikleri ile bilinmektedir.[1] Antik mezarlarda birçok bakır ve bronz eşya bulunmuştur. Bulunan ve incelenen mezarlar Abhazya bölgesinde,[2] Sohum dağındaki komplekslerde,[3] tuğla fayanslar ve grafitilerin bulunduğu Raça ve Kolhis Ovasındadır. Günümüzde Kolhlar Lazlar ve Megreller olarak bilinir.

Toplu mezarlara Kolhis kültürünün son dönemlerinde (MÖ 8-6. yüzyıl) rastlanmaktadır. Bu mezarlarda Kolhis kültürü ile yapılan dış ticaretleri temsil eden bronz eşyalar bulunmuştur. O tarihlerde silah ve tarım aletlerinde bir artış görülmektedir. Bakır madenciliğinin kanıtları Raça, Abhazya, Svaneti ve Acara'da bulunmuştur.[1][3] Sarayların kalıntıları Kolhis Ovasında görülebilir.[4]

Kolhis kültürü, Kolhis baltaları, oraklar, kısa mızraklar, yassı baltalar, yay şeklinde ve silindirik baltalar, kemerler, kelepçeler, burçlar ve heykelcikler ile karakterize edilmektedir. Bu eserler genellikle boyanmıştır ve Kolhis'teki dini inançları simgeleyen heykelsi ifadelerle süslenmiştir.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

  1. ^ a b Иессен, A (1935). К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе [To the question of the oldest copper metallurgy in the Caucasus] (Rusça). 
  2. ^ Трапш, M (1962). Памятники колхидской культур в селе Куланурхва Абхазской АССР, Сух [Monuments of Colchian cultures in the village of Kulanurkhwa, Abkhaz ASSR, USSR] (Rusça). 
  3. ^ a b კალანდაძე, ა (1953). სოხუმის მთის არქეოლოგიური ძეგლები [Archaeological Monuments of Sokhumi Mountain] (Gürcüce). 
  4. ^ ქორიძე, დ (1965). კოლხური კულტურის ისტორიისათვის [History of Colchian Culture] (Gürcüce).