Kilogram-kuvvet

bir kilogramlık bir kütlenin yer tarafından çekilmesini sağlayan güce yani 9,81 Newton'a eşit olan güç birimi

Kilogram-kuvvet, kütlesi 1 kg olan bir cismin, standart yerçekimi altında uyguladığı kuvvetin adı olup kg-f ya da genellikle sadece kg veya kilopound (kp) ile gösterilir.

Kilogram-kuvvet, 1960 yılında kabul edilen SI (Standard International) birim sistemine dahil değildir. SI sisteminde, kuvvet birimi newton dur.

1960 öncesinde bütün dünyada yaygın bir şekilde kullanımda ise de günümüzde de, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Çin'de hala kullanılmaktadır.

1 kg kütle üzerine tesir eden yer çekimine 1 kg-f (kilogram-kuvvet) veya kp denir. Bir gram, kilogramın binde biri olduğu için gram-ağırlık da denilen bu kuvvet, bir kilogram-kuvvetin binde birine eşittir. C.G.S. sisteminde kuvvet birimi olan dyn, kütlesi 1 g olan cisme 1 cm/s²lik ivme veren (kazandıran) kuvvettir.

"Metre-kilogram" cinsinden ölçülen gerilimin, kilogram/cm2 olarak ölçülen basıncın ve okçulukta çekme ağırlığının hesaplanmasında, ayrıca "metrik beygir gücü"nün (PS) tanımında (75 m·kgf / s) kullanılır.

Kuvvet birimleri dönüşüm tablosu
Newton (SI birimi) Dyn Kilogram-kuvvet,
kilopond (kp)
Pound-kuvvet Poundal
1 N ≡ 1 kg·m/s2 = 105 dyn ≈ 0,10197 kg-f ≈ 0,22481 lb-f ≈ 7,2330 pdl
1 dyn = 10−5 N ≡ 1 g·cm/s2 ≈ 1,0197×10−6 kg-f ≈ 2,2481×10−6 lb-f ≈ 7,2330×10−5 pdl
1 kg-f veya 1 kp = 9,80665 N = 980665 dyn gn × 1 kg ≈ 2,2046 lb-f ≈ 70,932 pdl
1 lb-f ≈ 4,448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0,45359 kg-f gn × 1 lb ≈ 32,174 pdl
1 pdl ≈ 0,138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0,014098 kg-f ≈ 0,031081 lb-f ≡ 1 lb·ft/s2
Burada tüm yerçekimi birimleri için kilogram-kuvvetin (kg-f) resmi tanımında kullanılan gn değeri (9,80665 m/s2) olarak alınmıştır.


Dış bağlantılar

değiştir