Kendiliğinden simetri kırılması

(Kendiliğinden Simetri Kırılması sayfasından yönlendirildi)

Kendiliğinden simetri kırılması bir sistemin uyarılmış durumda sahip olduğu simetrisinin taban durumunda ortadan kalkmasına verilen addır.

Kendiliğinden simetri kırınımı için simetrik bir tepenin tam üzerine yerleştirilmiş bir futbol topu örnek gösterilebilir. Bu sistem uyarılmış durumdadır ve (sağa-sola göre) simetriktir. Sistem kendi haline bırakıldığında (ve yerçekimi veya top ile tepe arasında kütleçekimi var iken) top ya sağa veya sola düşecektir ve eski simetrik durum kendiliğinden kırılmış olacaktır.