Kenan Paşa

Kenan Paşa (d.? - ö. 1652), Osmanlı asker devlet adamı.

Gürcü asıllı olan Kenan Paşa, Harem'de yetişmiştir. II. Osman devrinde silahtarlık ve sonrasında Budin beylerbeyliği görevinde bulundu. IV. Murad’ın tahta geçmesinden sonra Mart-Nisan 1627’de karışıklık çıkaran eşkıyaları ortadan kaldırmak üzere vezir olarak Rumeli'ye harekata geçti. Rumeli' de eşkıyalık faaliyetlerini ortadan kaldırdıktan sonra Edirne'ye döndü. Edirne’de bulunurken Karadeniz'de korsanlık ve yağmacılık yapan Kazak sorununu halletmesi amacıyla 1628-29’da Karadeniz’e gönderildi. Manastır adası yakınlarında Kazaklar'ı yenerek Karadeniz ve kıyılarında güvenliği sağladı. 1634 yılında IV. Murad Edirne’ye gittiğinde İstanbul'da kaymakamlık görevine getirildi. 1635 yılındaki Revan Seferi'ne katıldı ve Ahıska Kalesi’ni ele geçirdi.

1638 yılında Erzurum Eyaleti beylerbeyi olarak atandı. Sultan İbrahim döneminde 1640-41’de hasta olan veziriazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın yerine kaymakam tayin edildi. 1644'te Anadolu beylerbeyi oldu. 1645 yılında bu görevdeyken emekli oldu. 1649 yılındaki Girit seferine katıldı. 1652’de ikinci vezir görevinde bulunurken hayatını kaybetti[1].

16. yüzyıl Osmanlı eserlerinden ve Tulû'î tarafından kaleme alınan "Paşaname" de Kenan Paşa'nın Rumeli'deki isyanları bastırması ve Karadeniz'de Kazaklar ile yaptığı savaş anlatılmaktadır[2].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Değirmenci, T., Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulû‘î’nin Paşanâme’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikâyeleri, Kebikeç Dergisi, Sayıː33, Yılː2012. URL:https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/07_degirmenci.pdf&ved=0ahUKEwieq6uVrYvPAhWBgJAKHWGvC_YQFggfMAI&usg=AFQjCNHrcOfNDgBv5po0T_LYmaHplRyrpg&sig2=fE-Gfay4TpExRgIFBab7lA 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-01-28
  2. ^ Kaçar, M., IV. MURÂD DÖNEMİNE AİT MANZUM V E MİNYATÜRLÜ BİR GAZÂ-NÂME: TULÛÎ'NİN PAŞANÂME İSİMLİ ESERİ, Türkiyat Mecmuası, Ciltː21, Sayıː1, Sayfaː267 - 280, Yılː2011. URL:http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturkiyat/article/viewFile/1023001859/pdf 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-01-28