Kelemen Mikes

Macar yazar (1690-1761)

Kelemen Mikes (Türkçe okunuşu: Kelemen Mikeş) (d. 1690, Zagon - ö. 1761, Tekirdağ), Macar yazar.

II. Ferenc Rákóczi, Avusturyalılara karşı yürüttüğü mücadele için destek sağlamak amacıyla Lehistan ve Fransa gibi Avrupa ülkelerini dolaşmaya başladı. Fransızlardan aldığı olumsuz sonuçtan sonra o zamanki Osmanlı padişahının daveti üzerine 1717 yılında kalabalık bir maiyetiyle birlikte Edirne'ye geldi. Kelemen Mikes de Macar prensi Rákóczi ile birlikte gelen bu mülteci grubunun içinde Rákóczi'nin danışmanı olarak yer alıyordu.

1718'de Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı'ya iltica eden Macar azınlığın güvenliği teminat altına alındı. Rákóczi, Mikes ve diğer Macar göçmenler her türlü masrafları Osmanlı hükûmeti tarafından karşılanmak üzere bugünkü Tekirdağ iline yerleştirildiler. Ölünceye kadar Tekirdağ'da kalan Mikes, o dönemde yazdığı Türkiye mektuplarıyla tanınmış ünlü Macar edebiyatçılarından biridir.

Mikes'in 13 eseri Macar Millî Müzesi'nde bulunmaktadır. En tanınmış ve önemli eseri ise "Türkiye Mektupları"dır. Mektuplarına genellikle "Teyzeciğim" veya "Sevgili Teyzeciğim" şeklinde başlayan Mikes'in, mektuplarındaki bu kişi aslında gerçekte olmayan kurgusal biridir. Eser 18. yüzyıldaki Türk toplumunun gelenek, görenek, adet, yaşayış, folklor vb. özellikleri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır.

Rakoczi Müzesi - Tekirdağ 5 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.