Kefren

Kefren (Khaf-Ra), Antik Mısır Firavunlarından biridir. Dördüncü Hanedanlık Dönemi'nde, başkent Memphis'te 24 ila 26 yıl hüküm sürdüğü düşünülen 6 Eski Krallık firavunundan biridir. Birçok Antik Mısır bilim insanı onun Keops'un kardeşi ve veliahtı olduğunu düşünmesine rağmen, daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda, Keops'un veliahtının Radjedef olduğu ortaya çıkmış, Kefren ise Radjedef'ten sonra firavunluk yapmıştır.

Kefren'in Mit Rahina'da bulunmuş olan heykeli, Kahire Müzesi

Eski Mısır dilbilimcileri tarafından isminin anlamı "Ra'ya benzeyen" demek olduğu belirtilen, Kefren (Orj. Khaf-Ra), Giza Platosundaki en büyük 2. piramiti, Sfenks'i, ve şu ana kadar Eski Krallık'tan günümüze kalmış olan tek tapınağı yaptırmıştır. Ayrıca Büyük Giza Sfenks'indeki yüzün Kefren'in yüzü olduğu tahmin edilmektedir.