Kavramsal sözlük

Kavramsal sözlük, dilin sözcüklerini, tamlamalarını ve bunların tanımlarını içeren sözlük türüdür. Normal bir sözlükten farklı olarak ise, eş anlamlı sözcükler, karşıt anlamlı sözcükler, alt-üst ilişkileri ve diğer anlam ilişkilerini içerir. Temel yapıyı alt-üst ilişkileri oluşturmaktadır. Sözcükler değil, kavramlar birbirine bağlıdır. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan kavram kümeleri "eşküme" olarak adlandırılır. Bu tanımlamalarla bağlantılı olarak sektörlerin ve dini kurumların kavram sözlükleri mevcuttur. Örneğin: Diyanet Kavramlar Sözlüğü(2005) bunlardan biridir.

Dış bağlantılarDüzenle