Tamlama

fiilsiz cümle türü

Tamlama, bir kelimenin benzerlerinden ayırt edilebilmesi için başka bir kelimeyle anlam ilişkisi kurularak tamamlanmasıdır.

Türkçede iki çeşit tamlama vardır. Eğer söz konusu varlık bir isimle tamamlanırsa bu isim tamlaması, sıfat ile tamamlanırsa sıfat tamlaması olur.

Kaynakça değiştir