Katı hâl fiziğinde bilgisayarlı kimya yöntemleri

önemli

Katı hâl fiziğindeki bilgisayarlı kimya yöntemleri, moleküller için uyguladıkları aynı yaklaşımı katı hâl fiziğinde de takip eder, ancak bu durumda iki farklılık gösterirler. Birincisi, katının translasyon simetrisinin kullanılması şarttır ve ikincisi, moleküler atom merkezli temel fonksiyonlara bir alternatif olarak düzlem dalgalar gibi tamamen dağılmış taban fonksiyonlarını kullanmak mümkündür. Bir kristalin elektronik yapısı genel olarak Brillouin kuşağındaki her nokta için elektron orbitallerinin enerjilerini tanımlayan bir bant yapısı ile tanımlanmaktadır. Ab initio ve yarı-ampirik hesaplamalar yörünge enerjilerini verir, bu nedenle bant yapı hesaplamalarına uygulanabilirler. Bir molekül için enerjiyi hesaplamak zaman alıcı olduğu için, Brillouin bölgesindeki tüm noktaların listesi için hesap yapmak daha da zaman alıcıdır.

Hesaplamalar Hartree-Fock yöntemini, bazı post Hartree-Fock yöntemlerini, özellikle ikinci dereceden Møller-Plesset perturbasyon teorisini (MP2) ve yoğunluk fonksiyonel teorisini (DFT) kullanabilir.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

  • Computational Chemistry, David Young, Wiley-Interscience, 2001. Chapter 41, pg 318. The extensive references in that chapter provide further reading on this topic.
  • Computational Chemistry and molecular modeling Principles and applications,K.I.Ramachandran, G.Deepa and Krishnan namboori P.K., [1] 9 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Springer-Verlag GmbH 978-3-540-77302-3