Kuantum kimyası ve katı hal fiziği yazılımları listesi

Vikimedya liste maddesi

Kuantum kimyası bilgisayar programları, kuantum kimyası metodlarını uygulamak için bilgisayarlı kimyada kullanılır. Çoğu program, Hartree-Fock (HF) ve bazı post Hartree-Fock yöntemlerini içerir ve ayrıca yoğunluk fonksiyonları teorisi (DFT), moleküler mekanik veya yarı-ampirik kuantum kimyası metotlarını da içerebilirler. Bahsi geçen programlar arasında açık kaynaklı ve ticari yazılımlar bulunur. Bunların çoğu büyüktür, çoğu zaman birkaç ayrı program içerir ve uzun yıllar boyunca geliştirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda bazı çok yönlü yazılım paketlerinin yetenekleri gösterilmektedir.

Program Lisans Dil Temel seti Periodik Moleküler Mekanik Yarı ampirik Hartree–Fock Post-Hartree–Fock DFT GPU
ABINIT Ücretsiz, GPL Fortran PW 3d Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet
ACES Ücretsiz, GPL Fortran, C++ GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet
ACE-Molecule 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ Grid, Lagrange (Sinc) Hayır Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet, CUDA
AMPAC Akademik Bilinmiyor Bilinmiyor Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
ADF Ticari Fortran STO Evet Evet Evet4 Evet Hayır Evet Evet
Atomistix ToolKit (ATK) Ticari C++, Python NAO, EHT, PW Evet9 Evet Evet Hayır Hayır Evet Hayır
BigDFT Ücretsiz, GPL Fortran Wavelet Evet Evet Hayır Evet Hayır Evet Evet
BrianQC 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ticari C++, CUDA GTO Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Evet
CADPAC Akademik Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
CASINO (QMC) Akademik Fortran 95 GTO, PW, Spline, Grid, STO Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
CASTEP Akademik, ticari Fortran 95, Fortran 2003 PW 3d Evet Hayır Evet5 Hayır Evet Hayır
CFOUR Akademik Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
COLUMBUS Akademik Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
CONQUEST Akademik Fortran 90 NAO, Spline 3d Evet Hayır Evet5 Hayır Evet Hayır
CP2K Ücretsiz, GPL Fortran 95 Hybrid GTO, PW Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet, CUDA and OpenCL
CPMD Akademik Fortran PW 3d Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır
CRYSTAL Akedemik (Birleşik Krallık), Ticari (IT) Fortran GTO Evet Evet Hayır Evet Evet10 Evet Hayır
DACAPO Ücretsiz, GPL?1 Fortran PW 3d Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
Dalton Ücretsiz, LGPL Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
deMon2k 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Akademik, ticari Fortran GTO Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
DFTB+ 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, LGPL Fortran, C, Python NAO, STO Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet, MAGMA
DFT++ (succeeded by JDFTx) 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ PW, Wavelet 3d Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
DIRAC Akademik Fortran 77, Fortran 90, C GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
DMol3 Ticari Fortran 90 NAO Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
ELK 7 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL Fortran 95 FP-LAPW 3d Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır
Empire 23 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Akademik, ticari Fortran Minimal STO Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
EPW 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.6 Ücretsiz, GPL Fortran PW 2d, 3d Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
ErgoSCF 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ GTO Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır
ERKALE 4 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ GTO Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır
Exabyte.io 27 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bulut, Ücretsiz katman Python PW 3d Yes Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Yes Yes
EXCITING 2 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL Fortran 95 FP-LAPW 3d Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır
FLEUR 8 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, MIT Lisansı Fortran 95 FP-(L)APW+lo 1d, 2d, 3d Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet
FHI-aims Akademik, ticari Fortran NAO Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet
FPLO 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.13 Ticari Fortran 95, C++, Perl LO+minimum-basis, NAO Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
FreeON Ücretsiz, GPL Fortran 95 GTO Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır
Firefly, PC GAMESS Akademik Fortran, C, Assembly GTO Hayır Evet3 Evet Evet Evet Evet Evet
GAMESS (UK) Akademik (Birleşik Krallık), ticari Fortran GTO Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet Evet
GAMESS (US) Akademik Fortran GTO Hayır Evet2 Evet Evet Evet Evet Evet
Gaussian Ticari Fortran GTO Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet
GPAW 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL Python, C Grid, NAO, PW Evet Evet Hayır Evet5 Hayır Evet Evet
HiLAPW Bilinmiyor Bilinmiyor FLAPW 3d Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
HelFEM 19 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ Sonlu elementler Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır
HORTON Ücretsiz, GPL Python, C++ GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
HyperChem30 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ticari C++ STO, GTO Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır
Jaguar Ticari Fortran, C GTO Hayır Evet Hayır11 Evet Evet Evet Hayır
JDFTx 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ PW 3d Hayır Hayır Evet Hayır Evet Evet, CUDA
LOWDIN Akademik Fortran 95, 03 GTO Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır
MADNESS Ücretsiz, GPL C++ Wavelet Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
Maple Quantum Chemistry Package 11 Mayıs 2019[Tarih uyuşmuyor] tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ticari Maple, C, Fortran, Python GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
MISSTEP Ücretsiz, GPL C++ PW Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
MOLCAS Akademik, ticari[1] 14 Fortran, C, C++, Python, Perl GTO Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet
OpenMOLCAS Ücretsiz,14 LGPL Fortran, C, C++, Python, Perl GTO Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet
MolDS 9 Mayıs 2015[Tarih uyuşmuyor] tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ STO, GTO Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
MOLGW 29 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
MOLPRO Ticari Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet
MONSTERGAUSS 18 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
MOPAC Akademik, ticari Fortran Minimal GTO Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet
MPQC Ücretsiz, LGPL C++ GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
MRCC 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Akademik Fortran GTO Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır
NRLMOL 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bilinmiyor Fortran GTO Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
NTChem Bilinmiyor Bilinmiyor GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
NWChem Ücretsiz, ECL v2 Fortran 77, C GTO, PW Evet (PW), Hayır (GTO) Evet Hayır Evet Evet Evet Evet, CUDA
Octopus Ücretsiz, GPL Fortran 95, C Grid Evet Evet Hayır Evet Hayır Evet Evet, CUDA ve OpenCL
ONETEP Akademik (Birleşik Krallık), ticari Fortran PW 3d Evet Hayır Evet5 Hayır Evet Evet, CUDA
OpenAtom Akademik Charm++ (C++) PW 3d Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet
OpenMX 10 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C NAO 3d Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
ORCA Akademik, ticari C++ GTO Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Hayır
phase0 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL PW [2] Bilinmiyor Evet Evet
PLATO Akademik Bilinmiyor NAO Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
PQS Ticari Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor Evet Evet Evet Evet Evet Hayır
Priroda Akademik C GTO Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet Hayır
PSI Ücretsiz, GPL C, C++, Python GTO Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
PUPIL 30 Nisan 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL Fortran, C GTO, PW Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet
PWmat Ticari Fortran PW 3d Evet Hayır Evet Evet Evet Evet
PWscf6 Ücretsiz, GPL Fortran PW 3d Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır
PyQuante Ücretsiz, BSD Python GTO Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet Hayır
PySCF Ücretsiz, BSD Python GTO Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır
Qbox 18 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C++ PW 3d Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır
Q-Chem Ticari Fortran, C++ GTO Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet
QMCPACK 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (QMC) Ücretsiz, U. Illinois Open Source 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. C++ GTO, PW, Spline, Grid, STO Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Evet, CUDA
Quantemol-N Akademik, ticari Fortran GTO Hayır Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır
QSite 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bilinmiyor Bilinmiyor GTO Hayır Evet Hayır11 Evet Evet Evet Hayır
Quantum ESPRESSO Ücretsiz, GPL Fortran PW 3d Evet Hayır Evet Hayır Evet Evet, CUDA
RMG Ücretsiz, GPL C, C++ Grid Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet Evet, CUDA
RSPt 22 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Akademik Fortran, C FP-LMTO 3d Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet
SAMSON Ücretsiz C++, Python Çoklu Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Hayır
Scigress Ticari C++, C, Java, Fortran GTO Evet Evet Evet Hayır Hayır Evet Hayır
Spartan Ticari Fortran, C, C++ GTO Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Hayır
Siam Quantum 6 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Ücretsiz, GPL C GTO Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır
SIESTA Ücretsiz, GPL Fortran NAO 3d12 Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
TB-LMTO 28 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Akademik Fortran LMTO 3d Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
TeraChem 8 Ticari C, CUDA GTO Hayır Evet Hayır Evet Evet Evet Evet
TURBOMOLE Ticari Fortran GTO Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır
VASP Akademik (AT), ticari Fortran PW 3d Evet Hayır Evet Evet Evet Evet
WIEN2k Ticari Fortran, C FP-(L)APW+lo 3d Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır
xtb 17 Mayıs 2019[Tarih uyuşmuyor] tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Akademik Fortran Minimal GTO 3d Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Yambo Code Ücretsiz, GPL Fortran PW 3d Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır

"Akademik": talep üzerine akademik (ücretsiz) lisans sağlanabilir; "Ticari": ticari olarak dağıtılır.

Periyodik sistemler için destek (3d kristaller, 2d plakalar, 1d çubuklar ve izole moleküller): 3d-periyodik kodlar her zaman bir süper hücre içinde düşük boyutsallığa sahip sistemlerin simülasyonuna izin verir. Burada belirtilen, düşük periyodiklik içinde simüle etme yeteneğidir.

1 CAMPOS projesi (Dacapo dahil) tüm kodların GPL olduğunu belirtir. Dacapo dağıtım hiçbir lisans bilgisi içermiyor.

2 QuanPol, GAMESS-US' e entegre tam bir spektrum ve kesintisiz (HF, MCSCF, GVB, MP2, DFT, TDDFT, CHARMM, AMBER, OPLSAA) QM/MM paketidir.[3]

3 Ascalaph24 Şubat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. yardımı ile

4 MOPAC arayüzü yoluyla

5 Tam değişim DFT kullanarak

6 Quantum ESPRESSO7 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ile birlikte dağıtılır

7 MPQC' yi entegre eden web servisi

8 TeraChem, ilk tamamen GPU ile hızlandırılmış kuantum kimya yazılımıdır

9 Atomistix ToolKit ayrıca açık sınır koşullarında sonlu önyargılı NEGF elektron taşıma hesaplamaları içerir

10 CRYSCOR 26 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. programı ile

11 Ancak, Schrödinger Süitinde mevcuttur

12 SIESTA, ayrıca TranSIESTA kullanarak açık sınır koşullarında sonlu önyargılı NEGF elektron taşıma hesaplamaları içerir

13 FPLO tamamen göreceli bir hesaplamaya sahiptir

14 Eylül 2017'de, MOLCAS' ın büyük bölümü LGPL kapsamında yayınlandı

Diğer programlar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Order MOLCAS". 18 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2019. 
  2. ^ Kaneko, Tomoaki; Tajima, Nobuo; Yamasaki, Takahiro; Nara, Jun; Schimizu, Tatsuo; Kato, Koichi; Ohno, Takahisa (2018). "Hybrid density functional analysis of distribution of carbon-related defect levels at 4H-SiC(0001)/SiO2 interface". Applied Physics Express. 11 (1). s. 011302. Bibcode:2018APExp..11a1302K. doi:10.7567/APEX.11.011302. ISSN 1882-0778. 
  3. ^ "Change History of GAMESS". 1 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Kasım 2019. 

Konuyla ilgili yayınlar değiştir