Karne, ilköğretim ve ortaöğretim öğretimi veren okullarda, her öğretim dönemi sonrasında öğrenciyi ve öğrenci velisini bilgilendirme amaçlı verilen, öğrencilerin ders başarı puanlamalarını gösteren belgedir. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her öğrenci için düzenlenmektedir. 2007 yılında başarı puanlarının bildirilmesi e-Okul üzerinden yapılmaya başlanmış olsa da, karne verilmeye devam edilmektedir.

Türkiye'de verilen bir ortaöğretim karnesinin iç yüzü

Karnenin verildiği dönem boyunca alınan dersler beş üzerinden yapılan değerlendirme sistemine göre öğrenciye bildirilir. Bir ders için her iki dönemde alınan notların aritmetik ortalaması alınarak nihai ders notu elde edilir. Bu ders notuna göre öğrencinin dersten geçip geçmediği belirlenmiş olur.

Karnenin ön dış sayfasında, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, arka dış sayfasında karnenin notlandırma sistemine ilişkin açıklamalar yer alır. İç kısımda; ilk sayfada öğrenci bilgileri, alınan dersler, derslerin dönem sonu başarı puanlaması ve yıl sonu ağırlıklı başarılı puanları, öğrencinin devam-devamsızlık durumu yer alır. İkinci sayfada rehber öğretmenin öğrenci ile ilgili görüşleri ve davranış notları bulunmaktadır. Davranış notlarının sınıf geçme ve diploma notuna etkisi yoktur.

Karnede öğretmen görüşleri vardır.

Ayrıca bakınız

değiştir