Gençliğe Hitabe

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere seslenişi
(Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi sayfasından yönlendirildi)

Gençliğe Hitabe, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Fırkasının II. Büyük Kongresi'nde, Nutuk adlı eserini meydana getiren konuşmasının sonunda 20 Ekim 1927 günü Türk gençliğine hitap etme amacıyla söylenen metindir. Nutuk'un sonuç bölümünü meydana getirir.[1]

Mustafa Kemal, CHP II. Kongresi'nde Nutuk'u okurken (15 Ekim 1927)

Hitabe, Nutuk'un "Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet" başlıklı bölümünde yer alır. "Türk istiklâli" ve "Türk Cumhuriyeti" kavramları üzerine kurulmuş bir metindir.[2] On üçü tam ve ikisi eksiltili hitap cümlesi olmak üzere toplam 15 cümleden oluşur.[3]Ey Türk gençliği!” ile başlayıp “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!” diye biter.

Mustafa Kemal, bu hitabıyla geçmişte yaşanılan sıkıntıların bir daha tekrar etmemesi için Türk milletinin istikbali olan gençlere hayati öğütlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisiyle birlikte ortaya çıkan karanlık manzaranın tasviri ile başlar. Bu karanlık şartlarda dahi Türk gençliğinin ödevinin Türk istiklal ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmak olduğu ifade edilir.

Mustafa Kemal, bir nevi siyasi vasiyetnamesi niteliğinde olan gençliğe hitabeyi okurken çok etkilenmiş ve gözyaşlarını tutamamıştır.[4] Atatürk'ün Nutuk'u, özellikle de Gençliğe Hitabe kısmını okurken çok duygulanması kamuoyu ve özellikle gençler üzerinde büyük bir heyecan yaratmış ve Maarif Vekaleti 26 Ekim 1927'de aldığı bir karar ile "Gençliğe Hitabe"'nin okullardaki bütün sınıflara asılmasına karar vermiştir.[4]

13 Ocak 1928 tarihinde alınan bir kararla Türkiye'de sınıflara, okutulan kitaplara ve önemli eğitim kurumlarına konulmuştur.[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Acar, İsmail. "Atatürk'ün Büyük Eseri:Nutuk". 27 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 
  2. ^ a b İsik, Hasan. "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Üzerine". 6 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 
  3. ^ Varisoglu, Behice; Oguzhan, Sevim. "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' ne Yönelik Algılarının Olgusal Ve Metaforik Bağlamda İncelenmesi". Cumhuriyet International Journal of Education 2014-1606. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 
  4. ^ a b Çanaklı, Oktay. "Atatürk'ün Büyük Nutku" (PDF). 3 Nisan 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 

Ayrıca bakınız

değiştir