Karşılaştırmalı dinler

Dünya dinlerinin sistematik karşılaştırması

Dünyanın çeşitli dinlerinin efsaneler, ritüeller ve kavramlarının benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırmalı incelendiği din bilimlerinin bir alanıdır.

Karşılaştırmalı dinler alanında dünyanın çeşitli dinleri İbrahimi (Abrahamic), Hint (Indian) ve Taocu (Taoic) gibi başlıklar alanında sınıflandırılabilmektedir.

İbrahimi DinlerDüzenle

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olarak üç tek tanrılı dini içerir. Bahailik gibi dinleri de bu kategoriye dahil eden ve etmeyenler vardır.

Hint DinleriDüzenle

Hint altkıtasında doğan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi dinleri içerir. Budizm aynı coğrafyada doğmuş olmasına karşın Çin ve Japonya'da da yaygınlık kazanmıştır.

Taocu Dinler (Çin-Japon Dinleri)Düzenle

Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm, Chen Tao, Caodaism, Yiguandao, Chondogyo dinlerini içerir. Doğu Asya'daki Tao kavramı yoğun olarak işlenir.

Dış bağlantılarDüzenle