Kantitatif (anlam ayrımı)

  • Kantitatif, sıfat olarak Fransızca'daki "quantitatif" kelimesinden gelmektedir. Miktarsal, nicel anlamına gelir.
  • Kantitatif araştırma yöntemi, Analitik kimyada maddenin analiz edilmesi için kullanılan iki işlemden bir tanesi. Bir maddenin içindekilerin ne olduğunu değil, bu maddenin içinde bulunanların ne kadar olduğunu analiz etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.
  • Bir diğer analiz yöntemi ise kalitatif yöntemdir.