Kalidasa

Kalidasa (Devanagarice : कालिदास) Hint Sanskrit şairi ve dramatistiydi. Unvanı Kavikulaguru (Tüm şairlerin hocası, tam Türkçe karşılığı "Ataşair" ya da "Başşair" gibi) faziletini vurgulamaktadır. Ateşli bir Shiva destekçisi olan Kalidasa Hinduizm mitolojisi ve felsefesi üzerine oyunlar ve şiirler yazmıştır. İsminin manası "Kali'nin hizmetçisi" demektir.

कालिदास
Kalidas
Kalidasa inditing the cloud Messenger, A.D. 375.jpg
Doğum Tahmini MS 4. yüzyıl
Kesin bilinmemekle birlikte Himalaya ya da Ujjain yakınları
Ölüm Tahmini MS 5. yüzyıl
Gupta İmparatorluğu, muhtemelen Ujjain ya da Sri Lanka
Takma ad Hindistan Şiirinin Prensi
Meslek Oyun yazarı ve Şair
Milliyet Hint
Tür Sanskrit Drama
Konu Hindu Puranas

Kalidasa'nın yaşadığı yıllar hala tartışma konusudur. Bu tarihler MÖ 1. yüzyıl ila MS 5. yüzyıl arasında değişmektedir.

Malavikagnimitra isimli oyununda Agnimitra'nın ikinci kralı Sunga bulunmaktadır. Bu kral MÖ 170'lerde yaşamıştır. Bu vesile ile Kalidasa O'ndan sonra olmalıdır. MS 634'te bulunan Aihole Praşasti ise bestekârın özelliklerini Kalidasa ile karşılaştırır. Bu durumda da Kalidasa bu tarihten önce yaşamış olmalıdır.

Buna ek olarak, birçok Hint gelenek şairin Vikramaditya döneminde yaşadığını vurgular. Bu kral ise MS 4. yüzyıllarda yaşamıştır. Bu dönem ayrıca Gupta'nın altın dönemini temsil ediyordu. Gözden geçirmek gerekir ki, Kalidasa Sungalar dışında hiçbir kraldan veyahut da liderden bahsetmemiştir. Pururavalar ve Urvaşiler üzerine oyunlarını da Vikramuurvaşiiya olarak tanımlamıştır; bu vesile ile oyunlarının kime değin olduğunu temsili yol ile göstermiştir. Kumarasambhavam isimli oyunu ise Kumaragupta üzerinedir. Kumara; Kartikeya'nın başka bir ismidir, bu da Shiva'nın oğlu savaş tanrısıdır. Bunun yanı sıra Kalidasa Raghuvamsha'da Hunlardan bahsetmekttedir ve Skandagupta'nın Hunlar karşısında savaş kazandığını belirtir.