Kahir

Abbasi halifesi
(Kahir (Abbasi) sayfasından yönlendirildi)

Kahir veya Muhammed "el-Kahir Billâh" (Arapça: العباسيون/بنو العباس في بغداد ) (d.899 - ö.950 ). Tam adi: Ebû’l-Mansûr "el-Kahir bi’l-Lâh" Muhammed bin ʿAhmed el-Mu`tedhid. 929'da ve 932-934 döneminde iki kez halifelik yapmış ondokuzuncu Abbasi halifesi ve halifelerin otuzyedincisidir.

Kahir
Muhammed el-Kâhir Billâh
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 929
Önce gelen Muktedir
Sonra gelen Muktedir
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 932-934
Önce gelen Muktedir
Sonra gelen Râdi
Ölüm 950
Tam adı
Ebû’l-Mansûr "el-Kâhir bi’l-Lâh" Muhammed bin ʿAhmed el-Mu`tedhid
Hanedan Abbâsî Hanedanı
Babası ʿMu`tedid
Dini Sünni İslam
Kahir' in altınları

YaşamDüzenle

Kahir, daha önce de vezirlik yapmış olan Ebû Ali bin Mukle’yi vezirlik makamına getirdi. Mu’nis ve adamları askerî gücü ve haracı kontrolleri altında tutmayı ümit etmişlerdi. Ancak Halife’nin başkalarıyla anlaşma yaptığını duymaları üzerine pozisyonlarının tehdit altında olduğunu gördüler ve Halife’yi azletmeye karar verdiler. Bu kararın alınmasında vezir İbn Mukle de vardı. Ancak Halife onlardan önce davrandı ve tecrübeli komutan, Mu’nis 321/933‘de öldürüldü. İbn Mukle ise vezirlikten alındı. Halife aleyhine çalışmaya başlayan İbn Mukle 934'te bir komplo ile Kâhir’i tahttan indirdi.

Önce hapse atılan Kahir, tahttan feragat etmemekte direnmesi üzerine gözlerine mil çekilerek kör edildi. Yaklaşık 950'de öldüğü bildirilmektedir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

Kahir
Doğumu: 899 Ölümü: 950
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
Muktedir
Abbâsî Halifesi
929
Sonra gelen
Muktedir
Önce gelen
Muktedir
Abbâsî Halifesi
932-934
Sonra gelen
Râdi