Kabarcık sıralaması

Kabarcık Sıralaması, bilgisayar bilimlerinde kullanılan yalın bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak dizinin üzerinde sürekli ilerlerken her defasında iki öğenin birbiriyle karşılaştırılıp, karşılaştırılan öğelerin yanlış sırada olmaları durumunda yerlerinin değiştirilmesi mantığına dayanır. Algoritma, herhangi bir değişiklik yapılmayıncaya kadar dizinin başına dönerek kendisini yineler. Adına "Kabarcık" sıralaması denmesinin nedeni büyük olan sayıların aynı suyun altındaki bir kabarcık gibi dizinin üstüne doğru ilerlemesidir.

Kabarcık sıralaması
Kabarcık sıralaması'nın rastgele üretilmiş sayıları sıraladığını gösteren bir örnek
SınıfSıralama algoritması
Veri yapısıDizi
Zaman karmaşıklığıО(n²)
En iyiYok
Alan karmaşıklığıtoplamda О(n), ek alan O(1)
Kabarcık sıralamasının durağan gösterimi
Kabarcık sıralamasının durağan gösterimi

Başlangıçta yer yer değiştirme sıralaması olarak adlandırılan kabarcık sıralaması, dizi içindeki büyük elemanların algoritmanın her adımında dizinin sonuna doğru doğrusal olarak ilerlemesini sağlar. Bu ilerleme, seçmeli sıralama algoritmasındaki dizideki değeri küçük olan elemanların dizinin başında kümelenmesi yöntemine benzer şekilde gerçekleşir.

İnceleme

değiştir

Kabarcık sıralaması dizinin başından başlar ve dizi elemanlarını sırayla seçer. Seçilen dizi elemanı kendinden sonra gelen elemandan büyükse bu iki elemanın yerleri değiştirilir. Bu işlem sonucunda dizinin en büyük elemanı dizi sonuna yerleştirildiğinden bir sonraki adımda arama sınırı bir eleman geri çekilir. Bu işlem, dizinin sonundaki elemanın karşılaştırılmasına kadar yinelenerek sürdürülür.

Algoritmanın Karmaşıklığı

değiştir

Kabarcık sıralama algoritmasının ortalama ve en kötü durumdaki karmaşıklığı  'dir. Algoritma ortalama ve en kötü durumda   adet karşılaştırma ve yer değiştirme gerçekleştirir.

Algoritmanın Adım Adım İşleyişi

değiştir

İçeriği "5 1 4 2 8" olan bir dizi kabarcık sıralaması ile en küçükten en büyüğe doğru aşağıdaki biçimde sıralanır. Her adımda dizinin kalın olarak işaretlenmiş elemanları karşılaştırılan elemanlardır.

Birinci Geçiş:
(5 1 4 2 8 )   (1 5 4 2 8 ) Burada algoritma ilk iki elemanı karşılaştırır ve yerlerini değiştirir.
(1 5 4 2 8 )   (1 4 5 2 8 )
(1 4 5 2 8 )   (1 4 2 5 8 )
(1 4 2 5 8)   (1 4 2 5 8) Burada elemanlar zaten sıralı olduğu için algoritma yerlerini değiştirmez.
İkinci Geçiş:
(1 4 2 5 8 )   (1 4 2 5 8 )
(1 4 2 5 8 )   (1 2 4 5 8 )
(1 2 4 5 8 )   (1 2 4 5 8 )
(1 2 4 5 8)   (1 2 4 5 8)
Artık dizi sıralıdır ancak algoritma işlemin bittiğini bilmemektedir. Algoritmanın dizinin sıralandığını anlaması için bütün dizinin üzerinden hiçbir değişiklik yapmadan tam bir geçiş yapması gerekir.
Üçüncü Geçiş:
(1 2 4 5 8 )   (1 2 4 5 8 )
(1 2 4 5 8 )   (1 2 4 5 8 )
(1 2 4 5 8 )   (1 2 4 5 8 )
(1 2 4 5 8)   (1 2 4 5 8)
Sonuç olarak dizi sıralanmıştır ve algoritma sonlanır.

Sözde Kodu

değiştir

Algoritmanın yalın bir sözde kod olarak gösterimi aşağıdaki gibidir:

procedure bubbleSort(A : sıralanabilir öğe dizisi ) defined as:
 do
  swapped := false
  for each i in 0 to length(A ) - 2 do:
   if A[ i ] > A[ i + 1 ] then
    swap(A[ i ], A[ i + 1 ] )
    swapped := true
   end if
  end for
 while swapped
end procedure </gösterilebilir:

procedure bubbleSort( A : sıralanabilir öğe dizisi ) defined as:
 for each i in 1 to length(A) do:
  for each j in length(A) downto i + 1 do:
    if A[ j -1 ] > A[ j ] then
     swap( A[ j - 1], A[ j ] )
    end if
   end for
 end for
end procedure 

Diğer Sıralama Algoritmaları

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir

abarcık Sıralama MATLAB 28 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Kod Örneği 28 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.