Tarak sıralaması

(Tarak Sıralaması sayfasından yönlendirildi)

Tarak Sıralaması, ilk defa 1991 yılının Nisan ayında Stephen Lacey ve Richard Box tarafından Byte dergisinde duyurulmuş yalın bir sıralama algoritmasıdır. Kendisinden önce duyurulmuş kabarcık sıralaması algoritmasından başarılıdır ve karmaşıklıkta hızlı sıralama algoritmasıyla yarışır. Algoritmanın ana fikri listenin sonundaki küçük değerli öğelerin sayısını azaltmaktır. Kabarcık sıralaması algoritmasında sıralanacak listenin sonundaki küçük değerli öğelerin varlığı algoritmayı çok yavaşlattığı için tarak sıralamasında bu değerlerin sayısının azaltılması yoluna gidilmiştir.

Kabarcık sıralaması algoritmasında iki öğe karşılaştırıldığında aralarındaki mesafe her zaman 1'dir. Başka bir deyişle, kabarcık sıralaması her zaman ardışık iki değeri karşılaştırır. Taraf sıralaması ise bunun aksine aralarındaki mesafe birden çok daha fazla olan öğeleri karşılaştırabilir. (Kabuk Sıralaması da aynı düşünceyle tasarlanmıştır ancak kabuk sıralaması kabarcık sıralamasının değil seçmeli sıralamanın bir türevidir.)

Sözde Kodu Değiştir

function combsort11(array input)
  gap := input.size //öğeler arasındaki aralığın başlangıç boyutunu belirle
  
  loop until gap <= 1 or swaps = 0
    //yeni bir tarama için aralığın boyutunu güncelle
    if gap > 1
      gap := gap / 1.3
      if gap = 10 or gap = 9
        gap := 11
      end if
    end if
    
i := 0 swaps := 0 // Açıklama için kabarcık sıralamasına bakınız
// giriş listesinin üzerinden tek bir "tarama" loop until i + gap >= array.size //Benzer yaklaşım için kabuk sıralamasına bakınız if array[i] > array[i+gap] swap(array[i], array[i+gap]) swaps := 1 // Aritmetik taşma düzeltmesi için end if i := i + 1 end loop
end loop end function

C Değiştir

void comb_sort(int *input, size_t size) {
  const float shrink = 1.3f;
  int swap;
  size_t i, gap = size;
  bool swapped = false;

  while ((gap > 1) || swapped) {
    if (gap > 1) {
      gap = (size_t)((float)gap / shrink);
    }

    swapped = false;

    for (i = 0; gap + i < size; ++i) {
      if (input[i] - input[i + gap] > 0) {
        swap = input[i];
        input[i] = input[i + gap];
        input[i + gap] = swap;
        swapped = true;
      }
    }
  }
}

Diğer Sıralama Algoritmaları Değiştir