Kızık boyu

Kuvvetli, sert, ciddi

Kızık boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Yıldız Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Kızık “yasakta pek ciddi ve kuvvetli” anlamındadır.[1] Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya gelmiş ve bir Türk yurdu olmasında önemli rol oynamıştır. 16. yüzyıl Osmanlı tahrir defterlerinde Kızıklara ait yirmi sekiz köy tespit edilmiştir.[2] Anadolu’da Kızıkların en yoğun olarak yaşadıkları yerler Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bursa, Tokat ve Ankara dolaylarıdır.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Oğuz boyları listesi. Türkçe Wikipedia.
  2. ^ TDV İslâm Ansiklopedisi, 25. cilt, 542-543 numaralı sayfa. Kaynağına 29 Ocak 2018 tarihinde erişildi.
  3. ^ Oğuz Türklerinin Kızık Boyu ve Bursa'daki Kızıklar. 27 Temmuz 2017 tarihli kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2018