Kısmi türev çok değişkenli bir işlevin(fonksiyon), sadece ilgili değişkeni sabit değilken alınan türevdir. Bu tarz türevleri içeren denklemlere kısmi diferansiyel denklem denir.

Tanım değiştir

 

 

biçiminde tanımlanan n tane bağımsız değişkene bağlı sürekli z fonksiyonunun diğer değişkenler sabit tutularak herhangi bir değişkendeki   değişimine karşılık fonksiyonun değişim hızı

 

 

 

ifadesine   fonksiyonunun   değişkenine göre kısmi türevi denir.

 

şeklinde gösterilir.

  ise;

 

 

Örnek: