Kırmızı halı

özel karşılama ve uğurlama törenlerinde kullanılan sembolik aksesuar.

Kırmızı halı, büyük kutlamalar, açılışlar, galalar veya resmî ziyaretler sırasındaki karşılama ve uğurlama törenlerinde protokoldeki kişilerin geçiş yollarına sermek için kullanılan aksesuar.

Kırmızı halı

Kırmızı, her dönemde iktidarın rengi olmuştur. Eski Roma'da generaller, soylular ve birinci sınıf vatandaşlar kırmızı giysiler giyerlerdi. Bu renk, daha sonra imparatorlukların ve nihayet kilisenin resmi rengi oldu. Buna karşılık, protokol kuralları gereği kırmızı halının kullanılışı tamamen rastlantısal bir olaya bağlıdır. Napolyon'un resmi törenler, sivil ve askeri öncelikler ve unvanlar'a ilişkin 13 Temmuz 1804 tarihli kararnamesinde bile kırmızı halıdan söz edilmemiştir..

Kırmızı halının ilk kez bir tren yolculuğu sırasında, Londra'daki Paddington Garı'nda Kraliçe Victoria'nın ayakları altına serildiği tahmin ediliyor. Fransız imparatoru III. Napolyon bu uygulamayı sürekli hale getirmişse de, kırmızı halının ancak 19. yüzyıl sonlarında yaygınlaşmaya başladığı biliniyor. O tarihten sonra, dünyadaki tüm karşılama ve uğurlama törenlerinde görüldü.

Bugün devlet başkanlarını, giderken uçağın merdivenine ya da dönüşte şeref salonuna götüren halının uzunluğu konusunda yine de bir kural yoktur. Bu, basit bir gerekçeyle, yürünecek yolun uzunluğuna göre düzenlenmektedir. Önemli devlet adamlarının maiyeti kalabalık ve uçakları daha büyük olduğu için, bunları karşılarken kullanılan kırmızı halının boyu da genellikle daha uzun tutulmaktadır.