Kütle akışı

Kütle akışı (kütle aktarımı olarak da bilinir), bir maddenin hareketidir. Fizikte kütle akışı termodinamikteki açık sistemde meydana gelir. Kütle akışı, cismin kesit alanı ve akış hızı ile karakterize edilen belirli bir sınırdan geçişi ölçer. Mühendislik ve biyolojide sırasıyla belirli bir çaptaki silindir veya kan damarından akan akışkan olabilir.

Örneğin canlıların dolaşım sisteminde ve bitkilerin ksilem ve soymuk borusundaki suyun taşınmasında kütle akışı olur. Bu durum su moleküllerinin hidrojen bağı ile birbirlerine yanaşması ve damarın duvarına tutunmasına bağlı olarak gerçekleşir. Eğer bir akışkan kabarcığı oluşursa, basınç farkı aktarılmaz, damar tıkanır ve akış durur. Bu emboli olarak adlandırılır. Bu emboliler çekirdeklendikten sonra kılcal damarda kalan su, su buharına dönüşmeye başlar.[1]

Kütlesel Akış Ölçer AvantajlarıDüzenle

 • Tüm sıvı ve gaz uygulamalarında kullanım
 • DN 1 – DN 300 çap aralığında uygulama
 • Coriolis ilkesi ile doğrudan kütlesel ölçüm
 • Yoğunluk ve sıcaklık ölçümü
 • +/- % 0,1 Ölçüm hassasiyeti (Sıvılar için)
 • +/- % 0,5 Ölçüm hassasiyeti (Gazlar için)
 • Akışkan ile teması olmayan sensör yapısı
 • -220 … +230 oC sıcaklık aralığında ölçüm
 • Sıfır boş boru mesafesi gereksinim
Kütlesel Flowmetre Kullanılabilecek AlanlarDüzenle
 • Kütlesel dengeleme prosesleri
 • Agresif, korozif akışkanlar
 • Yoğunluk ve konsantrasyon ölçümü
 • Custody transfer uygulamaları
 • Yüksek parafin içeren ham petrol ve yakıtlar
 • Boru hattı kaçak kontrol uygulamaları
 • Yağ – su ayırım uygulamaları
 • Saf su uygulamaları
 • CO2 ve Azot dağıtım hatları
 • CNG, LPG ve LNG uygulamaları

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle