Küresel adalet

Küreselleşme olgusunun olumsuz boyutlarından biri ekonomik kalkınma ve refah açısından ülkeler ve insanlar arasında giderek derinleşen bir ayrışma ve kutuplaşmaya neden olarak küresel adalet sorunu yaratmasıdır. Dünyada Küreselleşme yaşanırken olumlu yönlerinin yanında olumsuz yönleri de olmuştur. Küreselleşme ile birlikte teknoloji birçok alana hızlıca yayılmış ve bunun sonucunda da zengin ve fakir ülkeler arasındaki ilişki oldukça derinleşmiş. Dünya'da yaşanan hastalıklar, yoksulluk, işsizlik gibi sorunlar insanlar ve ülkeler arasında ciddi bir derinleşmeye yol açmıştır. Bu yaşanan sorunlar dünya üzerinde ciddi bir küresel adalet sorununu doğurmuştur. Küresel adalet sorununa önlem alınabilmesi içinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kurulmuştur.[1]

Küreselleşme ile ilgisiDüzenle

Küreselleşme 15. ve 19. yüzyıllarda başlayıp 1970'lerden sonra hızlanan uzun bir geçmişi vardır. İlk küreselleşme ile insanlar Afrika'dan, Asya'dan Amerika'ya doğru yayılıp yerleştiler. Küreselleşme siyasi, ekonomi ve kültürel olarak dünya çapında etkisini göstermiştir. Küreselleşme, başka bir değişle dünyanın küresel bir köy ve sadece bir yer olarak düşünülmesi olarak da tanımlanmaktadır. Teknoloji geliştikçe dünya üzerinde birçok yenilik meydana gelmiş. Küreselleşme gelişirken 5 farklı boyutta gelişmiş bunlar; ekonomik, siyasi, sosyokültürel, coğrafi ve ekolojik, teknolojik küreselleşmedir.

Ekonomik Küreselleşme Dünya çapında yaşanan önemli bir gelişmedir. 1970'li yıllardan itibaren makineleşmelere başlandıktan sonra işsizlik ve yoksulluk artmış. Küreselleşmeyle birlikte zengin ve fakir ayırımı da belirginleşmiştir. Dünya küreselleşirken hem de bölgeselleşmiştir. Bölgeselleşme ile birlikte ülkeler arasında iş birliği artmıştır. Türkiye'de ise 1980 yıllarından sonra yapılan yabancı yatırımlar sürekli olarak artmıştır.

Siyasi olarak küreselleşme ile terör kavramı da ortaya çıkmıştır. Birbirleriyle savaşan güçler bu savaşı evrenselleştirmek istedikleri için teröre başvurmuşlardır.

Sosyokültürel küreselleşme ile birlikte dünyada insanlar aynı yiyecekleri yemeye, aynı kıyafetleri giymeye vb. olan bir kültüre doğru sürüklenmiştir. Bir toplumu toplum yapan onun kendi değerleridir fakat küreselleşme tek bir kültür inancını yayarak bunu yıkmaya çalışmıştır.

Coğrafi ve ekolojik küreselleşme ile birlikte teknolojik olarak bir gelişme yaşanmış. Dünya'da ulaşım ağları da gelişmiş. Ulaşım ağlarının insanlar için olumlu yönü olduğu kadar birçok olumsuz yönü de olmuştur örneğin virüslerin daha hızlı yayılması gibi aynı zamanda Dünya canlılarını da tehdit etmektedir.

Teknolojik küreselleşmeyle birlikte makineleşmeler artmış ve üretimde daha fazla kazanç gelmiş fakat işsizlik de artmıştır. İletişim kaynakları internet gibi gelişmiş ve insanların karşılıklı ilişkileri artmıştır.

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere çeşitli yollarla krizler getirerek gelişmelerine engel olmuşlardır. Dünyada bölgeselleşmeler meydana gelmiş ve makineleşmeler artarak işsizlik gibi sorunlar çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arasındaki ilişkiler artmıştır.

  1. ^ "T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan". T.C. Dışişleri Bakanlığı. 22 Kasım 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2020.