Kök (anlam ayrımı)

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Kök şu anlamlara gelebilir:

Biyoloji
 • Kök, kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde, genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen ama nadiren toprak üstünde de bulunan bir organ
 • Kök hücre, bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücreler
 • Kök uru veya Agrobacterium tumefaciens, çubuk şeklinde gram negatif bir bakteri
Matematik
 • Kök (matematik), fonksiyonun tanım kümesinde bulunan ve fonksiyonun 0 değerini aldığı noktalar
 • Asal kök, n sayılar teorisindeki modüler aritmetikten bir kavram
 • Kök bulma algoritması, verilen bir fonksiyonda fonksiyonun değerini sıfır yapacak bir x değerini bulmaya yarayan bir sayısal metot ya da algoritma
 • Birim kök, ekonometride zaman seri modellerinde yer alan bir kavram
 • Kare kök
 • İ (sanal kök), reel sayılar ile belirtilemeyen, eşitliğini sağlayan sayı
 • Kök testi, sonsuz serisinin yakınsaklığını belirlemek için kullanılan bir yöntem
Diğer
 • Kök (dilbilgisi)
 • Yedi kök soy, dünya tarihini ve dünya insanının bedensel değişim sürecini açıklamak üzere ortaya atılan, bilimsel dayanağı olmayan bir teori
 • Kök boya, bitki köklerinden elde edilen boyalar
 • Kök dizin, bilgisayar dosya dizgelerinde hiyerarşideki en üstteki veya ilk gelen dizin
 • Kök Bayrak, mavi zemin üzerine beyaz ay yıldızlı Gökbayrak
 • Kök Tengri Dini, Tengricilik ya da Göktanrı dini, tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancı
 • Kök Türk, Orta Asya ve Çin'de yaşamış Türk toplumu
 • Kök Tengri, Eski Türkçede Tanrı, Gökyüzü; Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilik'de Gök Tanrı'sı(Kök Tengri), ya da Gök'ün yüce ruhu
 • Kök kullanıcı takımı, çalışan süreçleri, dosyaları veya sistem bilgilerini işletim sisteminden gizlemek suretiyle varlığını gizlice sürdüren bir program veya programlar grubu
 • Kök (soyadı), Türkçe soyadı
 • Kendi Kök Kubbemiz, Sönmez Atasoy'un 1990 yılında yazdığı tek kişilik oyun
 • Dil kök, köken bilimi veya etimoloji, bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştıran bilimdalı
 • Kök Türkçe, Göktürkler tarafından kullanılan dil
 • Kök, Türk rock müzik grubu