Japonya'nın idari bölümleri

Japonya'nın idari bölümleri, 1947 Yerel Özerklik Kanunu ile tanımlanmaktadır. Japonya, 47 prefektörlüğe ve bu prefektörlüklerde prefektörlük altı bölümlere ve belediyelere ayrılmaktadır.

Tarihçe değiştir

Yerel yönetim detayları zaman içinde önemli ölçüde değişmiş olsa da 1871 yılında han sisteminin Meiji hükümeti tarafından kaldırılmasından bu yana mevcut iki katmanlı sistemin temel hatları ile aynıdır. Han sisteminin kaldırılmasından önce Japonya sırasıyla vilayetlere (国 kuni), ilçelere (郡 gun) ve köylere (里/郷 sato) ayrılmaktaydı.

Hiyerarşik düzen değiştir

Prefektörlük Prefektörlük altı Belediye Belediye altı
Prefektörlük
"kentsel prefektörlük"
"bölge"
Alt prefektörlük "belirlenmiş şehir" Semt
İlçe Kasaba
Köy
yok
Alt prefektörlük İlçe
"çekirdek şehir"
"özel şehir"
şehir
Metropol Şehir
Özel semt
İlçe
Alt prefektörlük
Kasaba
Köy

Prefektörlükler değiştir

 
Japonya'nın 47 prefektörlüğü

Prefektörlükler (都道府県 Todōfuken), Japonya'nın birinci düzey idari bölümleri olup 47 adet bulunmaktadır: 43 prefektörlük (県 ken), iki kentsel prefektörlük (府 fu, Osaka ve Kyoto), bir bölge (道 , Hokkaido) ve bir metropol (都 to, Tokyo). Bu adlandırmalar her ne kadar farklı olsa da her biri işlevsel olarak aynıdır.

Prefektörlükler, 1868 yılında Meiji Restorasyonu sırasında eski vilayetlerin yerine kurulmuşlardır.[1]

Prefektörlük altı bölümler değiştir

Alt prefektörlükler değiştir

Alt prefektörlükler (支庁 shichō), prefektörlük düzeyinin altında yerel konulara odaklanan idari bölümleridir. Alt prefektörlükler, prefektörlük yönetiminin alt şubeleri olup coğrafi olarak uzak bölgelerde hizmetlerini sunmaktadırlar ve içlerinde birçok şehir, kasaba ve köyü barındırırlar.

İlçeler değiştir

İlçeler (郡 gun), 1878-1921 yılları arasında prefektörlük ile belediyeler arasında idari işleve sahip bölümlerdi. Günümüzde ilçelerin siyasi veya idari bir işlevi bulunmamakta olup başta adresleme sistemi ile ilgili coğrafi bölgelerin tespiti ve yakın kasaba ve köylerin gruplandırılması için kullanılmaktadır.

Belediyeler değiştir

 
Japonya'nın 1,742 belediyesi ve 175 belediye altı bölümleri

Belediyeler (市区町村 shikuchōson), şehir, özel semt (Tokyo), kasaba ve köy olmak üzere dört kategoride gruplandırılır.

Şehirler değiştir

Şehirler (市 shi), Japonya'nın nüfusu en az 50.000 olan ve hanelerinin en az %60'ının merkezi bir kentsel alanda kurulmuş olması ve ticaret, sanayi ve diğer kentsel mesleklerde istihdam edilmesi gereken yerel yönetim birimidir. Şehirler, kasaba ve köyler ile aynı seviyede sıralanırlar fakat ilçelere bağlı değildirler. Şehirler, normal şehirler, özel şehirler (特例市 tokureishi), çekirdek şehirler (中核市 chūkakushi) ve belirlenmiş şehirler (政令指定都市 seirei shitei toshi) olmak dört türde kategorilendirilir.

Kasabalar değiştir

Kasabalar (町 chō veya machi), Japonya'nın yerel yönetim birimlerinden biridir.

Köyler değiştir

Köyler (村 mura), Japonya'nın yerel yönetim birimlerinden biridir.

Özel semtler değiştir

Özel semtler (特別区 tokubetsu-ku), Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusunda yer alan ve çekirdeğini oluşturan 23 belediyedir.

Belediye altı bölümler değiştir

Semtler değiştir

Semtler (区 ku), Japonya'nın belirlenmiş şehirlerinin alt bölümleridir.[2]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Nussbaum, Louis-Frédéric, 2002: "Provinces and prefectures" 3 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. in Japan encyclopedia, p. 780.
  2. ^ "Statistical Handbook of Japan 2008" by Statistics Bureau, Japan 7 Şubat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Chapter 17: Government System (Retrieved on July 4, 2009)