Iopolis

Iopolis veya Ione, İo'nun ay tanrıçası olarak ibadet edildiği Antakya yakınlarındaki Silpius (Habib-i Neccar) Dağı'nda bir kasabadır. Küçük bir Yunan tüccar kolonisi olduğu düşünülmektedir.