Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM, İnsan Bilimleri Enstitüsü) Viyana, Avusturya’da yerleşik bağımsız bir ileri çalışmalar enstitüsüdür. Enstitü, çalışmalarını beşeri ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaştırmıştır.

IWM, 1982’deki kuruluşundan bu yana başta Doğu ve Batı Avrupa olmak üzere farklı çalışma alanları, toplumlar ve kültürlerden araştırmacılar ve düşünürler arasında uluslararası değişim ve diyalog zemini sağlamıştır. Enstitü siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel konulardaki geniş bir tartışma yelpazesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dış bağlantılar

değiştir