İmperium (Latince imperare kelimesinden, "hüküm sürmek", "emretmek", "buyurmak" anlamlarında), geniş anlamda sahip olan kişiye göreviyle ilgili emretme yetkisi veren Latince terim.

Roma Cumhuriyeti'nde İmperium yetkisine sahip kişi, Magistra ya da Promagistra olarak kendisine tevdi edilmiş kanuni hakları yerine getirme konusunda mutlak bir otoriteye sahiptir. Böyle bir yetkiye sahip kişinin İmperium yetkisi ancak İmperium maius yetkisine sahip bir Magistra, Promagistra ya da bir Konsül tarafından veto edilebilir. İmperium yetkisine sahip kişinin derecesi sahip olduğu lictor sayısıyla ölçülürdü;