Aedilis (Latince: aedes, aedis kökünden "Tapınak", "yapmak"), Roma İmparatorluğunda bir memuriyet biçimidir. Aedilis devlet binalarının yapılması ve halk festivallerinin düzenlenmesi ile ilgili ödeneklerden sorumludur. Halk düzeninin yürütülmesi konusunda da yetkisi vardır.

Memuriyet, MÖ 494 yılında kurulmuştur.

Roma'da belediye hizmetlerini yürütmek ve yurttaşlara açık oyunlar düzenlemekle görevli olan memurlardır. Başlangıçta pleb tribünlerinin yardımcıları durumundaydılar. Görevleri de Aventin tepesi üzerinde Ceres Tapınağı'na yerleştirilen pleb cemaati kasası ve arşivlerini korumaktı. Daha sonra Patricilerden de 2 adet Aedilis seçildi.

Bunlar Curia meclisleri tarafından seçildiklerinden Aedilis Crulis adını aldılar. Bu tarihten sonra görevleri kentte ve pazarda düzeni sağlamak, açık eğlenceler düzenlemek şeklindeydi.