III. Mehmed Giray

III. Mehmed Giray 1584—1629 yılları arasında yaşayan Kırım Hanıdır. II. Saadet Giray'ın oğludur. 1623—1628 seneleri arasında saltanat sürmüştür. Saltanatı Sultan I. Mustafa ve IV. Murad dönemine rastlar.

III. Mehmed Giray
Kırım Hanı
Hüküm süresi 1623—1628
Önce gelen Canıbek Giray
Sonra gelen Canıbek Giray
Doğum 1584
Ölüm 1629
(45 yaşında)
Kefe, Osmanlı İmparatorluğu
Hanedan Giray Hanedanı
Babası II. Saadet Giray
Dini Sünni İslam

Tahta geçişiDüzenle

Yedikule Zindanlarında yatmış, Rodos'a sürülmüş ancak Canıbek Giray'ı tahtan devirerek, İstanbul'a rağmen hanlığını ilan etmiştir. Kırım'da kendisine karşı gördüğü çevreleri darağacına göndermiş, büyük bir vahşet politikası uygulamıştır. Osmanlı ile Kırım Hanlığı arasında yüzyıllardır geçerli olan kardeşlik kuralından ayrılarak, Osmanlı'ya karşı silah kullanarak tarihe geçmiştir. Silistre Valisi ve Nogay Mirzası olan Kan Temir Paşa ailesini katlettirerek, Osmanlı toprağı olan Kırım'ın Kefe şehrini işgal etti. Han soyunun, Osmanlı soyundan eski olduğunu husunu siyasi müzakere konusu yaptı. Bu nedenlerle IV. Murat, Kaptan Paşa'yı Mehmed Giray üzerine gönderdi. Ancak, daha sonra anlaşma sağlandı ve İstanbul'a gelerek el öpen Mehmed Giray'ın elçilerine saltanat işareti olan kılıç ve hilat bağışlandı.

Kazaklarla ilişkisiDüzenle

1628 yılında Kaptan Paşa komutasındaki donanma, Vezir Kenan Paşa ve Benyalukalı Hüseyin Paşa komutasnda yeniden hanın üzerine gönderilerek, Mehmed Giray azledildi. Bu kararın alınmasında Kırım’daki durumdan cesaret alarak Karadeniz sahillerine inen ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki köyleri yağmalayan Don Kazakları'nın yaptığı vahşetin etkisi büyük oldu. Mehmed Giray ve kardeşi Şahin Giray kaçarak Kazaklara sığındı. Daha sonra 20 bin asker topladı. Tahta yeni oturan Canıbek Giray’ın askerleri ile Dobruca’dan Kırım'a Kenan Paşa komutasındaki sevkedilen Tatar askeri ile savaşa tutuştu ve öldürüldü. Kardeşi Şahin kaçtı. İstanbul ve Karadeniz sahillerini gemilerle yağmalayan Kozak Hatmanı da yakalanarak, Kefe Kalesinde idam edildi. Böylece Kırım'da yeniden istikrar sağlandı.

Popüler kültürdeki yeriDüzenle

12 Kasım 2015 'te Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Kadir Doğulu canlandırmıştır.

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Canıbek Giray
 
Kırım Hanı

1623-1628
Sonra gelen:
Canıbek Giray