II. Rusa

II. Rusa, MÖ 685 yılından MÖ 645 yılına kadar hüküm sürmüş bir Urartu kralı. Kral II. Argişti'nin oğludur ve ondan sonra tahta geçen kraldır. Çivi yazısıyla yazılmış bir kitabede kralın Hrazdan Nehri üzerinde Quarlini şehrinden İldaruni şehrine giden bir suyolu yaptırdığı yazmaktadır.

II. Rusa
Hüküm süresi MÖ 685 - MÖ 645
Taç giymesi MÖ 685
Önce gelen II. Argişti
Sonra gelen III. Sarduri
Babası II. Argişti
Resmî unvanlar
Önce gelen:
II. Argişti
Urartu kralı
MÖ 785-763
Sonra gelen:
III. Sarduri